El control del tabac és un dels temes prioritaris del Pla de Salut de Catalunya, diversos plans directors (oncologia i malalties respiratòries) i del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016-2020.  Per això volem que els projectes desenvolupats a la UCT tinguin impacte per a la prevenció i el control del tabaquisme tant en el nostre entorn immediat (ICO) com en l’àmbit nacional i internacional.

Actualment, la UCT manté col·laboracions estables amb institucions i organismes nacionals i internacionals, incloent l’Organització Mundial de la Salut, que ha designat la UCT-ICO com a Centre Col·laborador de l’OMS per al Control del Tabac.


ORIGEN
L’origen de la UCT és el Grup de Recerca en Tabaquisme del Dr. Esteve Fernández constituït l’any 2000 en el sí del Programa de Prevenció i Control del Càncer (PPCC) de l’ICO. El Grup desenvolupava línies de recerca sobre tabaquisme amb projectes liderats des de l’ICO i també en col·laboració amb altres institucions, com les Agències de Salut Pública de Barcelona i de Catalunya,  l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, l’Institut de Recerca Mario Negri (Milà), l’Imperial College of London, la Universitat de Creta, el Center for Tobacco Control Research and Education de la University of California San Francisco, la European Network for Smoking Prevention (ENSP) i la International Agency for Research on Cancer. L’activitat va créixer, amb participació en projectes de recerca europeus, la coordinació de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum (XCHsF), amb un notable increment de les persones implicades i de la productivitat tant en l’àmbit de la recerca com les intervencions.

El grup està acreditat per l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Consolidat (Grup de recerca en epidemiologia del tabaquisme, 2017SGR319).

On trobar-nos