Recerca en curs
Projectes de recerca en curs, és a dir, en fase d’obtenció i anàlisi de dades, o preparació de publicacions.

Veure projectes
Recerca anterior
Projectes de recerca ja finalitzats, és a dir, amb els principals resultats ja publicats.

Veure projectes
Intervenció
Projectes d’intervenció per al control del tabac en l’àmbit local o internacional.

Veure projectes