WHO-EURO-ENLa Unitat de Control del Tabac/Institut Català d’Oncologia va ser designada Centre Col·laborador de la OMS per al Control del Tabac el 19 de març de 2015. Aquesta designació reconeix la UCT de l’ICO com a centre de referència internacional en l’ámbit del tabac. La visibilitat i reconeixament internacional de la UCT es deu tant a la investigació realitzada a Catalunya, Espanya i Europa com a la seva participació i lideratge de xarxes internacionals. La UCT ha col·laborat en assesories i encàrrecs específics de l’Oficina Europea de l’OMS (OMS-EURO, Copenhague), del Programa Mundial de Control del Tabac (OMS, Ginebra) i l’Agència Internacional d’Investigació del Càncer (IARC, Lyon).

Objectius del Centre Col·laborador 

  1. Proporcionar suport tècnic per al seguiment, l’avaluació i la investigació en el control del tabac a l’OMS i en països de les regions europea, africana i americana.
  2. Desenvolupar xarxes i la creació de capacitat en països de les regions europea, africana i americana.
  3. Millorar i donar suport a la formació dels professionals de la salut en països de les regions europea, africana i americana.
  4. Facilitar i donar suport a la difusió de la informació per a professionals i la ciutadania en països de les regions europea, africana i americana

Activitats del Centre Col·laborador

Les activitats previstes poden incloure l’organització de jornades, seminaris i cursos presencials i a distància (de recerca, control i tractament del tabaquisme; de metodologia per a l’avaluació d’intervencions, programes i polítiques…), la coordinació de grups de treball internacionals (sobre bones pràctiques, de centres sanitaris sense fum…) i l’elaboració, traducció i disseminació de guies, informes i materials per al control del tabac, amb especial èmfasi en l’ús de les xarxes socials.

  • TOBACCO CONTROL SEMINARS. Aquests seminaris introdueixen temes novedosos i investigacions en curs sobre el control del tabac per experts nacionals i internacionals en un ambient cordial i acadèmic. Els seminaris estan oberts als professionals i estudiants en l’ampli camp de control del tabac i s’organitzen aprofitant la visita d’experts en el nostre entorn per motius diversos. A la pàgina del seminaris trobareu l’enregistrament, les presentacions i altra informació dels Seminaris ja fets.

Properament s’anunciarà el proper seminari.