RESPIR.NET: simptomes respiratoris, asma i tabaquisme passiu en nens


Símptomes respiratoris, asma i tabaquisme passiu en nens: Efectivitat d’una intervenció individual, familiar i escolar (Estudi RESPIR.NET)

Antecedents

L’evidència epidemiològica disponible indica que el tabaquisme involuntari o passiu (també conegut com a fum de segona ma o Fum Ambiental del Tabac, FAT) per part dels nens està relacionat, entre d’altres efectes adversos per a la salut, amb les malalties respiratòries, i en particular, l’asma. Mentre que l’exposició dels nens al fum del tabac es dóna principalment a la llar, els entorns en els que estan exposats són múltiples. Per tant, les intervencions a diversos nivells (nens, pares/tutors, escoles) destinades a reduir el tabaquisme dels pares i d’altres cuidadors, ja sigui canviant el lloc on es fuma, així com augmentant el coneixement sobre els efectes del tabaquisme passiu en els nens, pot reduir la seva exposició  al fum del tabac i a les seves conseqüències adverses en la salut repiratòria.

Objetiu principal
Avaluar l’efectivitat d’una intervenció multinivell (individual, familiar i escolar) en la prevenció del tabaquisme passiu i el seu impacte sobre la salut respiratòria en nens de 12-14 anys d’edat.

Metodologia 

Disseny: Assaig controlat aleatoritzat. 25 escoles de secundària (de l’àrea metropolitana de Barcelona) assignades aleatòriament a dos grups: intervenció completa o intervenció mínima. Subjectes: 3.700 escolars de 12-14 anys d’edat en 1r i 2n d’ESO (curs 2005-2006). Procedimient: 1) Disseny de la intervenció de múltiples nivells i un qüestionari per a l’avaluació del FAT; 2) Avalució de la situació de partida dels nens en relació amb la salut respiratòria i l’exposició al FAT; 3) Implementació de la intervenció i 4) avaluació de l’eficàcia de la intervenció, avaluació de la salut respiratòria i l’exposició al FAT dels nens vuit mesos després de la intervenció. Principals mesures: 1) Símptomes respiratoris: mitjançant el qüestionari ISAAC, validat i traduït (català i castellà); 2) exposició al FAT: mitjançant qüestionari, incloent-hi l’exposició al FAT a la llar, en el temps lliure i en d’altres entorns, i determinació de la concentració de nicotina al cabell com a biomarcador de l’exposició al FAT a una mostra aleatòria de 700 nens.  Intervenció: Disseny d’un perfil d’atenció esglaonada, amb un mínim contacte inicial a les escoles proporcionat per personal entrenat (activitat grupal) amb retroalimentació i material adicional imprès (activitat individual), i amb una major intensitat i durada en el seguimient (cartes als nens i als seus pares).

Paquets de treball

  • WP1. Coordinació, implementació de la intervenció, anàlisis i difusió de edades (ICO-IDIBELL, Coordinador: Esteve Fernández).
  • WP2. Disseny de la intervenció i l’evaluació (ASPB, Coordinador: Manel Nebot).
  • WP3. Evaluació de la nicotina (IMIM, Coordinador: José A. Pascual).

Pressupost
283.790,00 €

Durada
36 mesos: del 03/2005 fins el 03/2008

Finançament
Fundació “La Marató de TV3”

Investigador principal i centre coordinador
Dr. Esteve Fernández, Unitat de Control del Tabac-Institut Català d’Oncologia

Principals resultats obtinguts
  1. Ariza C, Schiaffino A, Pascual JA, Twose J, Nebot M, Fernández E. Exposición al humo de tabaco y concentración de cotinina en saliva en una muestra de escolares de Barcelona. Medicina Clínica (Barc). 2009 133:622-5.
  2. Martín-Pujol A, Fernández E, Schiaffino A, Moncada A, Ariza C, Blanch C, Martínez-Sánchez JM; RESPIR.NET research group. Tobacco smoking, exposure to second-hand smoke, and asthma and wheezing in schoolchildren: a cross-sectional study. Acta Paediatrica. 2013;102:e305-9.
  3. Blanch C, Fernández E, Martínez-Sánchez JM, Ariza C, López MJ, Moncada A, Schiaffino A, Rajmil L, Saltó E, Pascual JA, Nebot M; RESPIR.NET research group. Impact of a multi-level intervention to prevent secondhand smoke exposure in schoolchildren: a randomized cluster community trial. Preventive Medicine. 2013;57:585-90.
  4. Respir.net Group. Símptomes respiratoris, asma i tabaquisme passiu en escolars: efectivitat d’una intervenció individual, familiar i escolar. Barcelona: Fundació La Marató; 2003.

Si no tens accés a algú dels documents anteriors contacta amb nosaltres.

Contactar