Back Members
Programes poblacionals de cribratge de càncer: Participació i adherència als programes de cribratge de càncer. Estudi de costos de estratègies de cribratge poblacional. Epidemiologia del càncer de mama i els seus determinants

FORMACIÓ
1976-1982  Facultad de Medicina de Zaragoza: Llicenciada  en  Medicina i Cirurgia
1996- 2000  Hospitals Vall d´Hebron Barcelona: Programa de formació especialitzada MIR en Medicina Preventiva i Salut Pública
1996-1997 Escuela Nacional de Sanidad Madrid:  Màster en Salut Pública, Oficial Sanitari.
1997-1999 Universitat Autònoma Barcelona: Doctorat 1er cicle. Programa de epidemiologia.
2002  Universitat Autònoma Barcelona: Doctorat 1er cicle. Tesina de la Suficiència Investigadora.
2008  Universitat Pompeu Fabra On Line. Màster d’ Economia de la salut i del medicament. Mòdul d’Economia de la Salut.
EXPERIÈNCIA
1982-1988: Metge d’ urgències extrahospitalàries Tarazona (Saragossa). Entitat asseguradora ADESLAS.
1983-1994: Metge general. Equip d’Atenció Primària de Tarazona (Saragossa). INSALUD.
1996-2000: Metge resident de Medicina Preventiva i Salut Pública, Hospital Vall d’Hebron. (Barcelona).
2000-2002: Metge adjunt responsable de la unitat d’informació clínica i coordinadora del Programa de detecció precoç de càncer de mama, Hospital General de Manresa (Barcelona).
2002-2003:  Tècnic de Salut. Direcció d’ Atenció Primària de Gracia-Horta-Guinardó (Barcelona). ICS.
2003- actualitat: Metge adjunt. Coordinadora Programa de detecció precoç de càncer de mama de l’Àrea Metropolitana Sud de Barcelona, Institut Català d’Oncologia.
2006- actualitat: Assessoria metodològica en el desenvolupament de programes de cribratge de càncer del Govern d’Andorra.

ALTRES

-Activitat editorial: col·laboradora com a revisora de manuscrits per Scandinavian Journal of clinical laboratory investigation.
-Revisor extern del document: Rueda Martinez de Santos JR, Sirriugarte Irigoyen G, Michelena Etxebeste MJ, Ascunze Elizaga N, Izarguzaga Lizarraga I, Rodríguez Andrés E: “Información necesaria para el análisis del impacto del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama”. Vitoria-Gasteiz: Osteba. Evaluación de Tecnologias Sanitarias. Depatamento de Sanidad del gobierno vasco; 2006. Proyecto de investigación comisionado.
-Investigadora col·laboradora del projecte del Fons d’Investigació Sanitària (PI06386): “Determinantes de la densidad mamográfica en las mujeres participantes de los programas de detección precoz de cáncer de mama en España (DDM-Spain)”.
-Investigadora col·laboradora del projecte del Fons d’ Investigació Sanitària (PS09/00790): “Variabilidad de la densidad mamográfica en mujeres españolas: asociación con hábitos, factores reproductivos y determinantes genéticos”.
-Investigadora col·laboradora del projecte de la AATAM (084/03/02): “Anàlisi de la informació clínica i assistencial continguda en les bases de dades hospitalàries com a font dels indica­dors de la qualitat de l’atenció oncològica”.
-Accèssit de la fundació Jordi Goll i Gurina per a la investigació a l’Atenció Primària pel projecte de recerca: “Validació d’una eina per a la detecció precoç dels trastorns alimentaris a l’Atenció Primària” 1999.
-IV Premi Bages de Ciències Mèdiques Accèssit  Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Octubre 2000.
-VI Premi Bages de Ciències Mèdiques Accèssit  Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Octubre 2002.