Back Members
Àrea d'implementació de programes de cribratge / Àrea d'avaluació, recerca i divulgació.

GRUPS DE RECERCA

PREV2 IDIBELL CIBERESP

Carmen Vidal  és especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i Màster en Salut Pública. Ha dedicat bona part de la seva vida professional a la detecció precoç de càncer. Posseeix àmplia experiència en el disseny, coordinació i gestió de programes poblacionals de cribratge de càncer. És assessora del Pla Director d’Oncologia i del Govern d’Andorra en cribratge de càncer de mama i prevenció de càncer respectivament.

Les seves àrees d’interès són:

  • Identificació de risc individual de càncer vinculat a la personalització del cribratge.
  • Adequació de noves tecnologies per a la gestió de programes poblacionals
  • Estudis d’adequació i viabilitat de noves estratègies de detecció precoç de càncer
  • Avaluació de programes de detecció precoç de càncer.

Ha participat en diferents projectes de recerca vinculats a la detecció precoç del càncer de mama, del càncer colorectal i més recentment amb el càncer de pulmó.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2768-2710