Núria Vives és metgessa especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública (2004) i Màster en Salut Pública per Universitat Pompeu Fabra (2004). Des de fa quinze anys treballa en sistemes de monitorització i avaluació de programes de salut poblacionals així com en la recerca aplicada a millorar el seu funcionament. Actualment, les seves principals àrees de treball en els programes poblacionals de detecció precoç de càncer són: Optimitzar els sistemes d’informació pera la monitorització del procés i dels resultats dels programes de detecció precoç de càncer. […]

Carmen Vidal  és especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i Màster en Salut Pública. Ha dedicat bona part de la seva vida professional a la detecció precoç de càncer. Posseeix àmplia experiència en el disseny, coordinació i gestió de programes poblacionals de cribratge de càncer. És assessora del Pla Director d’Oncologia i del Govern […]

Gemma Binefa és cap de la Unitat de Cribratge de Càncer de l’ICO. És metgessa especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública des del 2003 i Doctora en Medicina des de l’any 2017. Va cursar el Màster de Salut Pública a l’Institut de Salut Carlos III de Madrid on va aprendre els fonaments de l’epidemiologia. […]