Back Members
Àrea d'implementació de programes de cribratge / Àrea d'avaluació, recerca i divulgació

GRUPS DE RECERCA

PREV2 IDIBELL CIBERESP

Gemma Binefa és cap de la Unitat de Cribratge de Càncer de l’ICO. És metgessa especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública des del 2003 i Doctora en Medicina des de l’any 2017. Va cursar el Màster de Salut Pública a l’Institut de Salut Carlos III de Madrid on va aprendre els fonaments de l’epidemiologia.

Des de l’any 2006 és la Coordinadora del programa de Cribratge de Càncer Colorectal on desenvolupa diferents tasques, sent les de més interès personal:

  • Disseny, planificació i execució de programes comunitaris
  • Avaluació dels principals indicadors de qualitat
  • Anàlisi de les desigualtats socioeconòmiques
  • Educació sanitària i difusió del coneixement

És membre de la Comissió Assessora en Cribratge de Càncer Colorectal del Pla Director d’Oncologia de Catalunya i del grup de Cribratge de la Societat Espanyola d’Epidemiologia.

Ha estat la investigadora principal de diferents projectes, destacant el de l’adequació i compliment de les recomanacions de les colonoscòpies de seguiment (FIS PI11/01593) i el relacionat amb la creació de càpsules de difusió informativa sobre la prevenció del càncer colorectal.

Durant la seva trajectòria a l’ICO, el Programa de Cribratge de Càncer Colorectal ha rebut dos importants reconeixements: Premi Avedis Donabedian a l’Excel·lència en Qualitat en Salut Pública (2011) i Premi Hinnovar (2014).

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4652-0100