Back Members
Àrea d'avaluació, recerca i divulgació.

GRUPS DE RECERCA

PREV2 IDIBELL CIBERESP

Montse García  (PhD) és investigadora sènior de la Unitat de Cribratge de Càncer  de l’Institut Català d’Oncologia a Barcelona. És cap d’un grup d’investigació emergent per a la detecció precoç del càncer (2017 SGR 1283).

Les principals àrees d’interès de la Dra. García respecte els programes de cribratge del càncer inclouen:

  • Barreres i facilitadors per a la detecció precoç del càncer.
  • Avaluació dels programes poblacionals de cribratge (indicadors de qualitat, identificació de mesures per monitoritzar la competència professional, efectes adversos, etc).
  • Disseny i implementació d’intervencions amb l’objectiu d’augmentar la conscienciació sobre el càncer i la participació en el cribratge.
  • Avaluació de noves estratègies de detecció precoç del càncer.

Ha demostrat les seves habilitats de lideratge en recerca, sent la investigadora principal de projectes competitius  (PI05 / 0942; PI12 / 00992; PI16 / 00588; PI19 / 00226), així com la seva capacitat docent, havent dirigit dues tesis doctorals i diversos projectes finals de màster.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3437-3185