Montse García  (PhD) és investigadora sènior de la Unitat de Cribratge de Càncer  de l’Institut Català d’Oncologia a Barcelona. És cap d’un grup d’investigació emergent per a la detecció precoç del càncer (2017 SGR 1283). Les principals àrees d’interès de la Dra. García respecte els programes de cribratge del càncer inclouen: Barreres i facilitadors per […]