dCOT2: Canvis en l’exposició al fum ambiental del tabac en la població adulta després de les llei del tabac


Canvis en l’exposició al fum ambiental del tabac a la població adulta després de l’entrada en vigor de la Llei 28/2005 de mesures sanitàries contra el tabaquisme (Estudi dCOT2)

[Informació per als participants]

Antecedents

L’exposició al fum ambiental del tabac (FAT) pot ocórrer tant en els llocs de residència (en els propis domicilis dels no fumadors) com en els llocs de treball, a més d’en altres llocs públics o privats (p.ex zones recreatives i d’oci, com bars i restaurants). Les xifres poblacionals d’exposició al FAT procedeixen d’estudis epidemiològics que han utilitzat qüestionaris basats en la declaració subjectiva dels participants. La prevalença d’exposició al FAT en persones no fumadores varia considerablement en funció del país i el tipus de regulació existent i el lloc de l’exposició. A Espanya les enquestes poblacionals no han inclòs l’exposició passiva fins fa poc.

L’exposició pot haver canviat després de l’entrada en vigor de la llei de mesures sanitàries enfront del tabaquisme, com ja mostren alguns estudis realitzats mitjançant entrevista telefònica. Aquesta llei, que té com a objectiu protegir els no fumadors del FAT i dels seus efectes nocius per a la salut, prohibeix el consum de tabac en tots els llocs públics i centres de treball (llevat que estiguin a l’aire lliure), amb l’excepció en la restauració i l’hostaleria fins a 2010, ja que es va reformar i des 2011 també es va prohibir.

Objectius general

Avaluar l’impacte de la Llei 28/2005 i llei 42/2010 en la població adulta no fumadora mitjançant la mesura de l’exposició al fum ambiental del tabac (referida i mitjançant cotinina en saliva) l’any 2011 en comparació amb l’exposició abans de la implantació de la Llei (anys 2004 – 2005)

Caracteritzar l’exposició al fum ambiental del tabac en una submostra de no fumadors (relació entre biomarcadors personals d’exposició, mesures ambientals d’exposició i exposició percebuda mitjançant qüestionari).

Metodologia

Mostra representativa de la població adulta (≥18 anys) de la ciutat de Barcelona. Variables: exposició al fum ambiental del tabac percebuda (qüestionari administrat) i mesura objectiva mitjançant cotinina en saliva, durant l’any 2011-2012. Es compara amb mostra similar d’un estudi previ (2004-05). En una submostra de subjectes s’obtindrà cabell i orina per mesurament cotinina, hidrocarburs aromàtics policíclics i nitrosamines en aquestes matrius i s’obtindran mostres ambientals en el domicili per a la mesura de nicotina aèria, hidrocarburs aromàtics policíclics i nitrosamines.

Durada

2009-2011 (prorrogat 2012).

Finançament

Ajut PI081436 (56.265,00 €, en tres anualitats) del Fondo de Investigación Sanitaria de l’Instituto de Salud Carlos III (Fondo de Desarrollo Regional Europeo, FEDER).

Equip investigador

Principals resultats obtinguts

Articles

  1. Sureda X, Fernández E, Martínez-Sánchez JM, Fu M, López MJ, Martínez C, Saltó E. Secondhand smoke in outdoor settings: smokers’ consumption, non- smokers’ perceptions, and attitudes towards smoke-free legislation in Spain. BMJ Open. 2015;5(4):e007554.
  2. Pérez-Ortuño R, Martínez-Sánchez JM, Fernández E, Pascual JA. High-throughput wide dynamic range procedure for the simultaneous quantification of nicotine and cotinine in multiple biological matrices using hydrophilic interaction liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Anal Bioanal Chem. 2015 407(28):8463-73.
  3. Sureda X, Martínez-Sánchez JM, Fu M, Pérez-Ortuño R, Martínez C, Carabasa E, López MJ, Saltó E, Pascual JA, Fernández E. Impact of the Spanish smoke-free legislation on adult, non-smoker exposure to secondhand smoke: cross-sectional surveys before (2004) and after (2012) legislation. PLoS One. 2014;9(2):e89430.
  4. Martínez-Sánchez JM, Sureda X, Fu M, Pérez-Ortuño R, Ballbè M, López MJ, Saltó E, Pascual JA, Fernández E. Secondhand smoke exposure at home: assessment by biomarkers and airborne markers. Environ Res. 2014;133:111-6.
  5. Ballbè M, Martínez-Sánchez JM, Sureda X, Fu M, Pérez-Ortuño R, Pascual JA, Saltó E, Fernández E. Cigarettes vs. e-cigarettes: Passive exposure at home measured by means of airborne marker and biomarkers. Environ Res. 2014;135:76-80.
  6. Fu M, Martínez-Sánchez JM, Sureda X, Martínez C, Ballbè M, Baranda L, Riccobene A, Fernández E. Handwritten versus scanned signature on the invitation letter: does it make any difference in participation in a population-based study? Eur J Epidemiol. 2013 Nov;28(11):931-4.

 


Si no tens accés a algún dels documents anteriors contacta amb nosaltres

Contactar