Què és l’estudi dCOT2?
Es tracta de la segona fase de l’estudi dCOT. El dCOT2 ajuda a conèixer el consum de tabac i l’exposició passiva al fum del tabac en la població de Barcelona i comparar-lo amb la informació de l’estudi dCOT realitzat fa sis anys.

L’estudi dCOT2 permet saber si durant aquests anys s’han produït canvis en el nombre de fumadors a la població, si han canviat els seus hàbits de consum o el seu nivell de dependència, o si hi ha canvis en les taxes d’abandonament del consum. Així mateix, és interessant saber si les persones estan igual d’exposades al fum del tabac en comparació amb les dades de fa 6 anys.

Com es va aconseguir la informació?
Es varen entrevistar a 1.307 persones residents a la ciutat de Barcelona. També es van recollir mostres de saliva d’aquests participants per analitzar els seus nivells de cotinina.

Què és la cotinina?
Dins del cos, la nicotina es transforma en cotinina. La cotinina està en l’organisme de les persones fumadores i de les exposades al fum del tabac de forma passiva. La cotinina és detectable a la saliva, l’orina i la sang.

Com es respecta la privacitat dels participants?
Tota la informació que faciliten els participants és totalment confidencial. Les respostes es van registrar en un fitxer on no apareix ni el nom ni l’adreça de la persona entrevistada, tan sols el codi assignat a cada participant. Les dades personals i aquest codi es mantenen sempre separats, tal com estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els resultats de l’estudi es presentaran en relació a tots els participants, sense informació que pugui servir per identificar cap participant en concret.

Equip Investigador del dCOT2
Investigadors de l’ICO: Esteve Fernández (Investigador principal), Cristina Martínez, José M Martínez-Sánchez, Esteve Saltó, Marcela Fu, Xisca Sureda i Esther Carabasa.
Investigadors de l’ l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques: José A. Pascual i Raúl Perez-Ortuño.
Investigadors de l’Agència de Salut Publica de Barcelona: María José López, Francesc Centrich i Glòria Muñoz.