Reunió de la Segona Joint Action on Tobacco Control a Copenague