Acció conjunta sobre el reforç de la cooperació en el control del tabac entre els Estats Membres i la Comissió Europea


Objectiu general de la JATC2

L’objectiu general d’aquest projecte és donar suport a la implementació de la Directiva Europea del Tabac (TPD) i a més a la Directiva Europea sobre Publicitat del Tabac (TAD), per promoure activitats alineades amb els objectius del Conveni Marc per a Control del Tabaquisme (CMCT) de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). La JATC1 https://jaotc.eu/ , ha contribuït a la implementació de determinades àrees de capacitat de laboratori, mètodes de prova de productes del tabac i productes relacionats, regulació d’ingredients i ha dut a terme acords per compartir dades contingudes al Portal d’Entrada Comuna de la Unió Europea (EU-CEG) que permetin l’anàlisi d’aquestes. El programa de JATC2 es fonamenta en els resultats obtinguts a la JATC1 i afegeix nous pilars a aquest darrer.

Objectius específicsde la JATC2

 • Assegurar una efectiva coordinació amb especial atenció a les eines digitals que asseguri la sostenibilitat i la progressió del projecte inclusiu en un món en crisi tal com és la situació actual de pandèmia.
 • Donar suport a la disseminació de la informació al públic, reguladors i investigadors.
 • Integrar els resultats en les polítiques nacionals i assegurar que els resultats del projecte són sostenibles un cop acabat el mateix.
 • Facilitar l’ intercanvi de bones pràctiques entre els Estats Membres per tal de millorar la implementació de la TPD i resolucions delegades i d’ implementació relacionades amb els productes del tabac i els cigarrets electrònics, incloent-hi la capacitat dels laboratoris, anàlisi i valoració.
 • Assegurar major consistència en l’ aplicació de la TPD assegurant un mercat intern just per als productes del tabac i relacionats, especialment pel que fa a la vigilància del mercat i compliment de les normes.
 • Promoure activitats alineades amb els objectius del CMCT-OMS per promoure una millor implementació dels objectius del mateix CMCT.
 • Identificar i valorar la legislació actual, referent a, però no limitada a, la publicitat del tabac i altres productes emergents.
 • Identificar i desenvolupar millors pràctiques referents a l’ estratègia de fi de joc del tabac i l’ expansió dels espais sense fum.

La Unitat de Control del Tabac-Institut Català d’Oncologia, UCT-ICO participa en aquest projecte com líder del WP8 i també com coordinador nacional (Autoritat competent a Espanya). Des d’Espanya participen en la JATC altres 6 entitats, 4 com entitats afiliades (Institut d’Investigació de Bellvitge, IDIBELL; Universitat Internacional de Catalunya, UIC; Centre Nacional de Prevenció del Tabaquisme, CNPT; Perquè nosaltres sí, XQNS) i dos com col·laboradors (Ministeri de Sanitat i No fumadors).

Durada

36 mesos, de l’1/10/2021 al 30/09/2024

Finançament

Concessió No. 101035968 Comissió Europea HaDEA (€3,124,999.51)

Coordinació de JATC2:

Jakob Graulund Jørgensen (Danish Safety Technology Authority, Dinamarca)

Composen la JATC2:

 • 9 paquets de treball
 • 21 països europeus participants
 • 36 institucions participants
 • 13 socis col·laboradors

Equip Investigador (UCT):

Esteve Fernández (investigador principal del WP8); Dolors Carnicer-Pont; Olena Tigova

Estructura de gestió del projecte i organigrama

Institucions competents que participen:

 1. DSTA Sikkerhedsstyrelsen, Denmark
 2. CIPH Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Croatia
 3. NIJZ Nacionalni institut za javno zdravje, Slovenia
 4. DGS Ministerio da saude – República portuguesa, Portugal
 5. FPSH Service public federal santé publique, securité de la chaîne alimentaire et
  environnement, Belgium
 6. ANSES Agence nationale de la securité sanitaire de l’alimentation de
  l’environnement et du travail, France
 7. ISS Istituto superiore di sanita, Italy
 8. NAAC Cyprus national addictions authority, Cyprus
 9. THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finland
 10. HSE Health service executive, Ireland
 11. NMoH The norwegian ministry of health and care services, Norway
 12. FOHM Folkhalsomyndigheten, Sweden
 13. RIVM Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, Netherlands
 14. TA Terviseamet, Estonia
 15. NPHO Ethnikos organismos dimosias ygeias, Greece
 16. OKPI Orszagos koranyi pulmonologiai intezet, Hungary
 17. IPHS Institut za zastitu zdravlja srbijedr milan jovanovic batut, Serbia
 18. AGES Osterreichische agentur fur gesundheit und ernahrungssicherheit gmbh,
  Austria
 19. BFR Bundesinstitut fuer risikobewertung, Germany
 20. ICO Institut catala d’oncologia, Spain
 21. NTAKD Narkotiku tabako ir alkoholio kontroles departamentas, Lithuania

Paquets de treball (WP)

Títol del paquet de treball (WP)

 

Objectiu general del paquet de treball

 

Líder del paquet de treball

 

WP1 Coordinació

 

Coordinar la implementació del projecte DSTA

Denmark

WP2 Disseminació

 

Maximitzar l’impacte del projecte consultant els actors implicats i disseminar els resultats del projecte a les audiències diana NPHO

Greece

WP3 Avaluació

 

Avaluar els resultats de la JATC2 AGES

Austria

WP4 Sostenibilitat i cooperació mitjançant Europa

 

Assegurar la sostenibilitat durant i després d’ acabada la JATC2 mitjançant el reforç de la cooperació de les autoritats competents per a l’ aplicació harmonitzada i el compliment de la TPD i TAD ISS

Italy

WP5 Anàlisi de dades d’ EU-CEG i reforç de la capacitat dels laboratoris amb finalitat regulatoria Donar suport als Estats Membres i les seves autoritats competents per utilitzar la informació proporcionada per les tabacaleres a la base de dades comuna (EU-CEG)i reforçar el compliment de la normativa ANSES

France

WP6 Reforç per assegurar el compliment de les normatives sobre el tabac Reforçar les capacitats dels Estats Membres per fer complir la normativa, compartint experiències comunes, reptes i solucions DSTA

Denmark

WP7 Impacte sobre la salut i implicacions regulatòries de les cigarretes electròniques i els productes del tabac novedosos (NTP) Augmentar el coneixement i comprensió de les propietats, l’impacte en la salut i les implicacions regulatòries dels productes novedosos del tabac (NTP) i els cigarrets electrònics

 

RIVM

Netherlands

 

WP8 Legislació sobre els Espais sense Fum (SFE) i publicitat, promoció i patrocini dels productes del tabac (TAPS) Identificar i seleccionar les millors pràctiques per abordar els reptes d’aconseguir espais sense fum (SFE) a Europa (CMCT Art. 8) i avaluar la implementació i impacte de la publicitat, promoció, i patrocini del tabac a Europa ( CMCT Art.13) ICO

Spain

WP9 Millors pràctiques pel desenvolupament d’una efectiva i completa estratègia per a la fi del tabac

 

Identificar les estratègies nacionals per a la fi del tabac, explorar i intercanviar les millors pràctiques en el desenvolupament, la implementació i l’ avaluació d’ aquestes estratègies i les polítiques pel seu desenvolupament

 

THL

Finland

 

Resultats esperats i beneficis del projecte

Els resultats esperats d’aquest projecte són:

  • Una interfície d’EU-CEG més amigable, que promourà la seva major utilització
  • Un pla sostenible de compartir dades d’EU-CEG, que facilitarà l’ús d’una major audiència, especialment investigadors
  • L’enfocament harmonitzat de la vigilància del Mercat i del compliment de la normativa, que reforçarà la protecció del consumidors i assegurarà un mercat intern més just
  • La recomanació per actualitzar les normes de publicitat del tabac, que significa una menor exposició a activitats comercials no acceptades, una disminució de nous fumadors i de la prevalença total de fumadors
  • L’enfocament harmonitzat per establir espais sense fum (SFE) que disminuirà l’exposició al fum de segona mà
  • Una estratègia per acabar amb el tabac que aconsegueixi una generació lliure de fum i la disminució de les malalties i morts relacionades amb el tabac.