QUIT_MENTAL: Efectivitat d’una intervenció per deixar de fumar en pacients amb transtorn mentalAntecedents 

Les persones amb trastorn mental presenten major probabilitat de fumar i a major gravetat del trastorn, major el consum de tabac. A Catalunya, el 74,4% dels pacients hospitalitzats amb trastorn mental fumen, triplicant el consum de tabac en la població general (27,1%).

A l’última dècada, s’han aplicat algunes mesures cost-efectives per controlar el tabaquisme amb el propòsit de disminuir les malalties relacionades amb el tabac i la mortalitat associada en aquest col·lectiu vulnerable. Aquestes mesures inclouen:

 1. Les polítiques d’espais sense fum;
 2. El tractament per deixar de fumar, incloent suport psicològic i teràpia farmacològica i
 3. Les mesures comunitàries de suport sostingut.

Al nostre país, la Llei 42/2010 prohibeix fumar en els espais interiors i exteriors dels hospitals d’aguts incloent les unitats de psiquiatria. Els pacients amb patologia mental ingressats tenen l’oportunitat de rebre ajuda professional i mantenir-se abstinent durant la seva estada hospitalària degut a la necessitat de complir amb la normativa.  No obstant, un cop donats d’alta el tipus de suport comunitari per deixar de fumar adreçat a aquests pacients és insuficient.

El projecte QUIT_Mental  proposa donar suport per deixar de fumar als pacients amb transtorn mental que han estat ingressats a hospitals d’aguts després de l’alta hospitalària  mitjançant un suport telefònic expert lliurat per les infermeres del 061 CatSalut Respon.

Objectiu general 
Avaluar l’efectivitat d’una intervenció telefònica per deixar de fumar mitjançant un abordatge intensiu motivacional.

Metodologia 
Assaig clínic aleatoritzat pragmàtic i comunitari . Els participants que compleixin els criteris d’inclusió i d’exclusió seran aleatoritzats al Grup Intervenció  i al Grup Control  amb assignació 2:1. Un total de cinc hospitals d’alta tecnologia de Barcelona ciutat participen en l’estudi, els que reclutaran un total de 1.002 pacients.

La principal variable dependent serà l’abstinència de consum de tabac, autoreportada i verificada a través  de la cotinina en saliva. Altres variables d’estudi són el número d’intents d’abandonament, el temps màxim d’abstinència, el nivell de motivació i l’autoeficàcia.

Durada
2016-2018. Actualment en fase de disseny per la posada en marxa de l’estudi.

Finançament
PI15/00875  (74.415 €, en tres anualitats) del Fondo de Investigación Sanitaria de l’Instituto de Salud Carlos III (Fondo de Desarrollo Regional Europeo, FEDER).

Equip investigador

 • Cristina Martínez (Inv. Principal, ICO-IDIBELL)
 • Esteve Fernández (Inv. Principal, ICO-IDIBELL)
 • Laura Allaustre (061 CatSalut Respon)
 • Montse Ballbè (ICO)
 • Roser Blanc (061 CatSalut Respon)
 • Eugeni Bruguera (H. Vall d’Hebron)
 • Xavier Escalda (061 CatSalut Respon)
 • Marta Enriquez (ICO-IDIBELL)
 • Ariadna Feliu (UCT ICO-IDIBELL)
 • Joseph Guydish (UCSF)
 • Rosa Hernández (H. Bellvitge)
 • Sílvia Mondón (H. Clínic)
 • Cristina Pinet  (H. Sant Pau)
 • Nuria Quirós (ICO)
 • Antònia Raich (Althaia)
 • Susana Subira (Universitat de Barcelona)
 • Josep Maria Suelves (Departament de Salut)
 • Núria Torres (061 CatSalut Respon)
 • Jordi Vicens (Universitat de Barcelona)