L’objectiu d’aquest estudi ha estat estimar el risc acumulat d’un resultat fals positiu (FP d’ara en endavant) en el test de sang oculta en femta al llarg de 7 rondes de cribratge; i identificar els seus factors associats en un programa poblacional de cribratge de càncer colorectal. Durant el període 2000 – 2017, el risc acumulat d’un resultat FP ha estat d’un 16,2%, ajustant per edat, sexe i tipus de test. Els participants que van iniciar el cribratge a l’edat de 50 anys van presentar una probabilitat de tenir un FP en 4 rondes de cribratge de 7,3%, amb el test guayaco, i d’un 12,4%, amb el test immunoquímic. L’edat, el test immunoquímic en femta, el primer cribratge i el nombre de cribratges personals són factors associats a un resultat FP.
El risc acumulat d’un FP en el cribratge colorectal utilitzant un test de sang oculta en femta sembla acceptable, ja que la colonoscòpia allarga el temps fins que es requereix un cribratge colorectal addicional, mentre que la taxa de complicacions es manté relativament baixa.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31488415

No Comment

Comments are closed.