Back Members
La Sarah és una doctoranda de primer any sota supervisió del Prof. Esteve Fernández i la Dra. Marcela Fu. Actualment, treballa en el projecte Eurest-plus, un projecte de la Unió Europea que pretén monitoritzar i avaluar l’impacte de la Directiva de Productes del Tabac i el Conveni Marc pel Control del Tabac de la OMS. Els seus interessos inclouen un ampli ventall de temes relacionats amb el tabac i altres substàncies, el desenvolupament de polítiques de control del tabac i la implementació i regulació entre l’addicció i la salut mental.

PROJECTES

EUREST-PLUS

La Sarah és Graduada en Psicologia per la Universitat de Ceará (Brasil), un postgrau en psicoteràpia clínica conductual i un Màster en Estudis d’Addicció a l’Institut de Psiquiatria, Psicologia i Neurociències (IoPPN) del King’s College de Londres.

Abans de començar el seu doctorat, la Sarah ha treballar com a gestora de projectes en el Centre de Referència de Drogues de la Universitat de Ceará (Brasil), desenvolupant cursos de formació per a professionals de la salut enfocats al camp de les addiccions. A més, la Sarah té més de tres anys d’experiència treballant en pacients amb trastorn bipolar.