Back Members
La Sarah és una estudiant en el segon any de Doctorat sota la supervisió de Professor Esteve Fernández i la Dra. Marcela Fu. Actualment està treballant en el projecte de l’Eurest-plus ITC 6E, amb l’objectiu de controlar i avaluar l'impacte de la Directiva de Productes del Tabac i el Conveni de Marc de l'OMS en Control de Tabac. Els seus interessos inclouen un camp ample de temes relacionats amb les addiccions, psicologia de salut i desenvolupament i avaluació de polítiques de control de tabac.

PROJECTES

EUREST-PLUS

Prèviament a començar el doctorat, la Sarah va treballar com a gerent de projecte al Centre de Remissió de les Drogues de la Universitat Federal de Ceará (Brasil), desenvolupant cursos formatius per professionals de la salut de la xarxa de salut estatal.

La Sarah té un BA a Psicologia per la Universitat Federal de Ceará, un postgrau en psicoteràpia clínica conductista i un MSc d’Estudis d’Addicció a l’Institut de Psiquiatria, Psicologia i Neurociència (IoPPN) per la King’s College de Londres