Avaluació de la Llei 28/2005 de control del tabac en l’hostaleria


Avaluació de l’impacte de la nova “Ley Reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco” en els nivells d’exposició al fum ambiental del tabac: subprojecte sobre nivells de cotinina en saliva en treballadors de la restauració


Antecedents
Irlanda va ser pionera amb la introducció, al març de 2004, de mesures que restringien el consum de tabac en llocs de treball, incloent restaurants i pubs. Les avaluacions del compliment de la llei al primer any de la seva entrada en vigor van estar positives, amb disminucions significatives de les concentracions de partícules ultrafines, de CO i de benzè en els pubs o millores significatives en la funció pulmonar dels cambrers. A Espanya, el 2006 es va implementar la “llei reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac” (Projecte de Llei 121/000036). Aquesta nova Llei va prohibir fumar en llocs de treball, incloent el sector de la restauració i hostaleria, tal com ja s’havia dut a terme amb èxit en altres països d’Europa.

Objectiu general 
Determinar els nivells d’exposició al fum del tabac mitjançant un qüestionari i la mesura de la concentració de cotinina en saliva dels treballadors no fumadors abans i després de l’entrada en vigor de la llei (a curt, mig i llarg termini).

Metodologia
Estudi prospectiu de cohorts. La cohort va ser formada per una mostra de conveniència de treballadors fumadors i no fumadors de la restauració en 5 Comunitats Autònomes (n=431 en total). Aquests participants, identificats abans de la llei, van ser contactats en 4 moments diferents: abans de la llei i als 4 mesos, 16 mesos i 24 mesos després de l’entrada en vigor de la llei. Es va determinar el consum actiu de tabac, l’exposició passiva i les actituds i creences vers la llei per part dels treballadors mitjançant entrevista amb qüestionari, i es va recollir saliva per determinar la concentració de cotinina mitjançant cromatografia de gasos capil·lar acoblada a espectrometria de masses.

Durada
2006-2008.

Finançament
Ajut PI052072 (186.830,00 €, en tres anualitats) del Fondo de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER).

Equip investigador

 • Esteve Fernández (Investigador Principal, ICO-IDIBELL)
 • Sonia Álvarez (Dirección General de Drogodependencias, Gobierno de Cantabria)
 • Carles Ariza (ASPB)
 • Josep M. Borràs (ICO-IDIBELL)
 • Francisco Carrión (Hospital Clínico Universitario de Valencia)
 • Francesc Centrich (ASPB)
 • Marcela Fu (ICO-IDIBELL)
 • M. Jesús García (Dirección Xeral de Saúde Pública, Xunta de Galicia)
 • A. Arturo López (Servicio Balear de la Salud, Govern de les Illes Balears)
 • M. José López (ASPB)
 • Anna Martín (ICO-IDIBELL)
 • Fernando Martín Fuente (Centro de Salud Los Valles, Cantabria)
 • Jose M. Martínez-Sánchez (ICO-IDIBELL)
 • Glòria Muñoz (ASPB)
 • Manel Nebot (ASPB)
 • José A. Pascual (IMIM)
 • Pepa Pont (Direcció General de Salut Pública, Generalitat Valenciana)
 • Francesca Sánchez-Martínez (ASPB)
 • M. Isolina Santiago (Dirección Xeral de Saúde Pública, Xunta de Galicia)
 • Anna Schiaffino (ICO-IDIBELL)
 • Elena Tejera (Dirección General de Salud Pública, Govern de les Illes Balears)
 • Jorge Twose (Organització Catalana de Transplantaments)
 • Araceli Valverde (Direcció General de Salut Pública, Generalitat de Catalunya)

 

Principals resultats obtinguts

Articles

 1. Fernández E, Fu M, Pascual JA, López MJ, Pérez-Ríos M, Schiaffino A, Martínez-Sánchez JM, Ariza C, Saltó E, Nebot M. Spanish Smoking Law Evaluation Group. Impact of the Spanish smoking law on exposure to second-hand smoke and respiratory health in hospitality workers: a cohort study. PLoS One. 2009;4:e4244.
 2. Nebot M, López MJ, Ariza C, Pérez-Ríos M, Fu M, Schiaffino A, Muñoz G, Saltó E, Fernández E. Spanish Smoking Law Evaluation Group. Impact of the Spanish smoking law on exposure to secondhand smoke in offices and hospitality venues: before-and-after study. Environmental Health Perspectives. 2009;117:344-7.
 3. Martínez-Sánchez JM, Fu M, Pérez-Ríos M, López MJ, Nebot M, Schiaffino A, Saltó E, Ariza C, Pascual JA, Fernández E. Spanish Smoking Law Evaluation Group. Exposición al humo ambiental del tabaco y concentración de cotinina en saliva en trabajadores de la hostelería (España, 2005). Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 2009; 12:78-87.
 4. Martínez-Sánchez JM, Fernández E, Fu M, Pérez-Ríos M, López MJ, Ariza C, Pascual JA, Schiaffino A, Pérez-Ortuño R, Saltó E, Nebot M. Impact of the Spanish smoking law in smoker hospitality workers. Nicotine & Tobacco Research. 2009;11:1099-106.
 5. Martínez-Sánchez JM, Fu M, Pérez-Ríos M, López MJ, Moncada A, Fernández E. DCOT study investigators. Spanish Smoking Law Evaluation Group. Comparing salivary cotinine concentration in non-smokers from the general population and hospitality workers in Spain. European Journal of Public Health. 2009;19:662-4.
 6. Martínez-Sánchez JM, Fenández E, Fu M, Pérez-Ríos M, Schiaffino A, López MJ, Alonso B, Saltó E, Nebot M, Borràs JM. Grupo de Evaluación de la Ley sobre medidas sanitarias frente al tabaquismo. Cambios en las expectativas y las actitudes de los trabajadores de la hostelería después de la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Gaceta Sanitaria. 2010;24:241-6.
 7. López MJ, Nebot M, Schiaffino A, Pérez-Ríos M, Fu M, Ariza C, Muñoz G, Fernández E. Spanish Smoking Law Evaluation Group. Two-year impact of the Spanish smoking law on exposure to secondhand smoke: evidence of the failure of the “Spanish model”. Tobacco Control. 2012;21:407-11.
 8. López MJ, Fernández E, Pérez-Rios M, Martínez-Sánchez JM, Schiaffino A, Galán I, Moncada A, Fu M, Montes A, Saltó E, Nebot M. Impact of the 2011 Spanish smoking ban in hospitality venues: indoor secondhand smoke exposure and influence of outdoor smoking. Nicotine & Tobacco Research. 2013;15:992-6.

Monografia

 1. Nebot M, Fernández E (coordinadors). Ariza C, Fernández E, Fu M, Galán I, López MJ, Martínez-Sánchez JM, Moncada A, Montes A, Nebot M, Pérez-Ríos M, Saltó E, Schiaffino A, Soriano MJ (autors). Evaluación del impacto de la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Barcelona: Grupo de Trabajo de Tabaquismo-SEE, Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009.

Si no tens accés a algú dels documents anteriors contacta amb nosaltres

Contactar