Les guies europees per a la qualitat dels programes de cribratge del càncer de mama i colorectal descriuen els indicadors de procés, estructura i resultats. Tanmateix, no avaluen específicament la coordinació i la continuïtat de l’atenció durant el procés de cribratge del càncer.

L’objectiu d’aquest estudi va ser identificar i adaptar els indicadors de qualitat assistencial relacionats amb la coordinació i la continuïtat del procés de cribratge del càncer. Es va realitzar mitjançant una revisió bibliogràfica i un posterior consens d’un grup d’experts.

La identificació d’aquests indicadors ajudarà a identificar àrees de millora i mesurar l’efecte de la coordinació i la continuïtat.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28622194

No Comment

Comments are closed.