S’ha publicat el volum 17 de la col·lecció de llibres de l’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer (IARC) Handbooks of Cancer Prevention sobre Cribratge de Càncer Colorectal i ja està disponible on-line.

El llibre ha estat elaborat per un grup de treball de 23 experts independents de 15 països convocat per l’Agència Internacional , dels quals la Dra. Montse Garcia del Programa de Prevenció i Control del Càncer de l’Institut Català d’Oncologia n’ha forma part. El grup ha avaluat l’evidència científica de l’efectivitat del cribratge de càncer colorectal en la reducció de la incidència i mortalitat. El grup també ha avaluat l’evidència respecte la comparació de diferents tècniques de detecció precoç, els determinants de participació en els programes de cribratges i la identificació de població d’alt risc i estratègies de vigilància adequades segons l’estratificació de risc.

http://publications.iarc.fr/573

No Comment

Comments are closed.