En aquest estudi s’analitza l’adherència al Programa de Cribratge de Càncer Colorectal de l’ICO en el període 2000-2017 utilitzant dos indicadors: 1. participació continuada entre els individus que s’han realitzat el cribratge alguna vegada (%) i adequació del cribratge entre els individus que han estat convidats al programa (%). El primer indicador ens permet conèixer la prevalença d’individus que s’han adherit al programa i és un proxy de la satisfacció amb el programa. El segon indicador ens dóna informació del percentatge de població elegible que més es pot beneficiar del cribratge, en definitiva, és un indicador de l’efectivitat del programa, depèn tant de la participació inicial com de la contínua. En comparar el test immunològic (TSOHi) amb el guaiac (TSOHg) la proporció d’individus adequadament cribrats entre la població elegible resulta superior amb el TSOHi. Identificar la població elegible cribada adequadament és important per anticipar els beneficis poblacionals del cribratge abans de tenir disponibles les dades de mortalitat.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30890542

No Comment

Comments are closed.