Estudi BERNAT: Avaluació de l’exposició passiva a la nicotina i altres tòxics provinents de l’aerosol emès per cigarretes electròniques en una dona embarassada i el seu nadó: estudi prospectiu de cas únic


Antecedents

L’ús i coneixement de la cigarreta electrònica va iniciar-se de manera explosiva a mitjans de l’any 2007 al nostre país. La seva utilitat per a deixar de fumar o com a reducció de danys, així com la seva seguretat d’ús encara no compta amb suficient evidència científica.

Així mateix, actualment no hi ha gaire evidència científica sobre la potencial exposició passiva a l’aerosol que emeten aquests aparells. Actualment, al nostre país, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya recomana, com a mesura preventiva abans de disposar d’estudis concloents, no utilitzar les cigarretes electròniques al voltant de nens i dones embarassades. No obstant, no existeixen estudis sobre l’exposició passiva a les cigarretes electròniques en dones embarassades ni de l’exposició in utero del fetus o ja recent nascut.

Objectiu

Determinar la possible exposició passiva a l’aerosol emès per l’ús de cigarretes electròniques en una dona embarassada.

Mètodes

Es tracta d’un estudi de cas únic a partir d’una dona embarassada i les persones amb que conviu. S’avalua l’exposició passiva a l’aerosol emès per cigarretes electròniques a conseqüència de la convivència amb un usuari d’aquests aparells. Així, s’avalua una llar on conviuen una parella (ell usuari de cigarretes electròniques i ella embarassada) i el fill de tots dos de tres anys d’edat. Es tracta d’un estudi observacional sense intervenció per part dels investigadors, mantenint les fonts d’exposició als aerosols “ad libitum”.

Per a tots els participants de l’estudi es recolliran mostres de cabell, orina i saliva en diferents punts de mesura: setmana 31 i 36 d’embaràs i dia més proper al part.

També es recollirà una mostra de sang de cordó umbilical i una mostra de llet materna.

Durada

2 anys (2017-2018)

Equip investigador

Montse Ballbè (IP). (ICO-IDIBELL)

Esteve Fernández (CO-IP). (ICO-IDIBELL)

Guillem Masana. Hospital Clínic de Barcelona

Antoni Gual. Hospital Clínic de Barcelona

Marcela Fu. (ICO-IDIBELL)

Raúl Pérez Ortuño. Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques

José Antonio Pascual. Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques