Avaluació control del tabac, contaminació i consum de tabac a unitats de salut mental de Catalunya


Antecedents

La prevalença de tabaquisme als països desenvolupats va disminuint en el decurs dels anys, no obstant, es manté estable a la població de persones amb trastorns mentals, que també fuma més quantitat de cigarretes per dia que la població general. Els pacients amb trastorns mentals greus poden morir fins 20 anys abans que la població general, habitualment degut a malalties provocades o empitjorades pel tabac. Encara que la prevalença de fumadors a les unitats hospitalàries de salut mental pot arribar fins un 80%, el consum de tabac ha estat un tema habitualment desatès pels professionals d’aquest àmbit.

Objectiu

Amb aquest estudi es pretén: 1) Caracteritzar i comparar amb els resultats de fa 10 anys les estratègies de control del tabac desplegades a les unitats de salut mental de Catalunya (hospitalàries i ambulatòries), 2) Avaluar objectivament els nivells de fum ambiental del tabac a les unitats hospitalàries de salut mental i comparar-los amb els resultats de fa 10 anys, després de l’entrada en vigor de la llei que prohibeix fumar als centres sanitaris de salut mental, i 3) Avaluar el consum de tabac i actituds respecte a l’ús del tabac en l’àmbit de la salut mental per part de pacients i treballadors de les unitats d’hospitalització, i comparar-los amb els resultats de fa 10 anys (veure estudi previ)

Mètodes

Per a l’objectiu 1 s’enviarà a tots els responsables d’unitats hospitalàries i centres de dia de salut mental de Catalunya (n=192) un ampli qüestionari electrònic amb les variables d’interès. Per a l’objectiu 2 es mesurarà la concentració ambiental de partícules ultrafines (PM2.5) com a marcador del fum ambiental del tabac (FAT) (n=67). Finalment, per al objectiu 3 s’administrarà un breu qüestionari a pacients (mínim n=600) i professionals (mínim n=600) en els mateixos centres. Tota aquesta informació es compararà amb la de l’estudi previ realitzat fa 10 anys utilitzant la mateixa metodologia.

Durada

3 anys (gener 2019 – gener 2022)

Finançament

Instituto Carlos III FIS PI18/ 01148 dotada amb 59.290,00 €

Equip investigador

Montse Ballbè (IP). (ICO-IDIBELL)

Esteve Fernández. (ICO-IDIBELL)

Yolanda Castellano. (ICO-IDIBELL)

Josep Maria Suelves. (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya)

Esteve Saltó. (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya)

Col·laboradors:

Laura Antón. (ICO-IDIBELL)

Antoni Gual. (Hospital Clínic de Barcelona)

 

Projecte anterior: Avaluació del fum ambiental del tabac en unitats d’ingrés de salut mental