Consum de tabac i exposició al fum del tabac en adults


[INFORMACIÓ PER ALS PARTICIPANTS DE L’ESTUDI EURESPLUS-BCN]

Antecedents

El consum de tabac és la causa més important de morbiditat i mortalitat prematures. El Conveni Marc de l’OMS per al Control del Tabac (CMCT) i la Directiva de Productes de Tabac (DPT) doten als Estats membres de la Unió Europea amb polítiques dirigides a reduir l’inici del consum de tabac, augmentar les taxes d’abandonament del consum i reduir la demanda de productes del tabac.

L’International Tobacco Control Policy Evaluation Project va ser pioner en l’avaluació sistemàtica de les polítiques recollides en el CMCT a nivell poblacional en diferents països. Com a part d’aquest projecte, s’ha proposat un estudi d’avaluació de l’impacte de la DPT a nivell europeu en el context del CMCT, titulat European Regulatory Science on Tobacco: Policy implementation to reduce lung diseases (EURESTPLUS). Aquest estudi ha constituït una cohort de 1000 persones fumadores en cadascun dels 6 països participants (Alemanya, Grècia, Hongria, Polònia, Romania i Espanya), que han estat entrevistades en 2016 i 2018.

El projecte titulat “Consum de tabac i exposició al fum ambiental i residual del tabac en adults: cohorts EURESTPLUS-Spain” té una doble finalitat: a) estendre el seguiment de la cohort espanyola de fumadors de l’estudi EURESTPLUS, i b) constituir una nova cohort de persones no fumadores que convisquin amb una persona fumadora i estudiar objectivament la seva exposició al fum ambiental i residual del tabac.

Objectius

  1. Determinar els canvis en el patró del consum de tabac i els seus determinants després de la transposició de la directiva europea de productes del tabac a Espanya.
  2. Caracteritzar l’exposició al fum ambiental del tabac i els seus determinants en població no fumadora.
  3. Caracteritzar l’exposició al fum residual del tabac i els seus determinants en població no fumadora.

Metodologia

Seguiment de la cohort espanyola de fumadors de l’estudi EURESTPLUS i constitució d’una nova cohort de persones no fumadores (i fumadores).

Cohort EURESTPLUS-Spain: Seguiment de la cohort d’aproximadament 1000 persones adultes fumadores. S’utilitza el mateix qüestionari cara a cara utilitzat en les ones prèvies de l’estudi.

Cohort EURESTPLUS-BCN: Constitució d’una mostra de 100 persones no fumadores que convisquin amb persones fumadores per obtenir la informació basal de la mateixa. S’utilitza un qüestionari sobre exposició al fum del tabac i s’utilitzen marcadors objectius d’ús i exposició al fum ambiental i residual del tabac.

Durada

3 anys (gener 2018 a desembre 2020; prorrogat al juny de 2022).

Finançament

Subvenció PI17/01338, AES-ISCIII (72.800 €/88.088 €).

Equip investigador

Marcela Fu (IP, ICO-IDIBELL)

Yolanda Castellano (ICO-IDIBELL)

Francesc Centrich (ASPB)

Nuria Cortés (ASPB)

Esteve Fernández (ICO-IDIBELL)

Noelia Ramírez (IISPV-URV)

Olena Tigova (ICO-IDIBELL)

Investigadors col·laboradors

Geoffrey T. Fong (Projecte ITC)

José A. Pascual (IMIM)

Constantine I. Vardavas (Estudi EURESTPLUS)

Resultats

Publicacions

Soriano JB, Fu M, Castellano Y, Ancochea J, Fong GT, Fernandez E. Face Mask Exemptions, Respiratory Patients, and COVID-19 in Spain. Data From the 2021 ITC EUREST-PLUS Spain Survey. Open Respiratory Archives. 2023 January-March;5(1):100218. doi: 10.1016/j.opresp.2022.100218. Epub 2022 Oct 12. PMCID: PMC9554315.

Comunicacions a jornades i congressos:

Comunicació pòster: Tigova O, Castellano Y, Fu M, Martínez C, Fong GT, Fernández E. Smoking rules at home among Spanish adult smokers in 2021: findings from the EUREST-PLUS ITC SPAIN SURVEY. 15as Jornadas de Formación del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), 24-25 novembre 2022, Madrid.