ICO sense Fum


L’any 1998, l’ICO l’Hospitalet va posar en marxa el projecte “ICO sense Fum”, com a projecte transversal en l’aplicació de polítiques de prevenció i control del tabaquisme i promoció d’entorns saludables, desenvolupant els compromisos del model “Hospital sense Fum” establerts per l’organització internacional Global Network for TobaccoFree  Healthcare Services.

La Unitat de Control del Tabac (UCT) coordina les activitats vinculades al desenvolupament del model que es duen a terme en els centres ICO l’Hospitalet, Badalona, Girona i Tarragona-Terres de l’Ebre a través dels corresponents comitès promotors de cada centre compartint activitats i compromisos.

Els comitès promotors estan presidits per l’equip directiu amb la participació d’altres membres dels diversos col·lectius professionals, així com de professionals de les empreses externes subcontractades (Seguretat, Neteja, Hosteleria). En el cas de l’ICO l’Hospitalet ubicat a l’Hospital Duran i Reynals, s’ha incorporat també un referent de cadascuna de les d’institucions amb activitat als espais compartits a l’Hospital, (IDIBELL, HESTIA, IDI, Atenció Primària Costa de Ponent (ICS), Aecc.Catalunya contra el Càncer) a fi de facilitar i reforçar el compliment d’espais lliures de fum per a una estada saludable sense exposició al fum ambiental del tabac.

La Unitat de Control de Tabac coordina també la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum en el nostre país.

Objectius del model “Hospital sense Fum”

 • Fer del centre sanitari un referent modèlic en la implementació de polítiques de control del tabac.
 • Promoure una cultura preventiva i protectora de la salut de treballadors, pacients i visitants: “vetllar per a una estada segura i saludable” al nostre hospital.

Compromisos de l’Hospital sense Fum

(Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum i Xarxa Internacional)

 1. Política de gestió i compromís. El pla estratègic del centre sanitari i la documentació institucional contempla explícitament el seu compromís en la implementació i desenvolupament del model Hospital sense Fum en el centre.
 2. Comunicació. L’estratègia de comunicación s’utilitza de manera integral per informar de la política sense tabac en el centre sanitari i dels serveis que s’ofereixen, així com dels serveis disponibles a la comunitat, per ajudar a deixar de fumar a usuaris i a tot el personal, tant propi com d’empreses subcontractades.
 3. Formació. El centre garanteix la formació i capacitació adequada dels professionals en abordatge del tabaquisme per tal que incorporin la intervenció i el consell breu de forma sistematitzada en la seva pràctica diària, així com en tècniques motivacionals per ajudar a deixar de fumar.
 4. Identificació, diagnòstic i ajuda per deixar de fumar. S’identifica, diagnostica i registra el grau de dependència i addicció al tabac d’usuaris fumadors, així com dels usuaris exposats al fum ambiental del tabac o a l’aerosol de la cigarreta electrònica.
 5. Ambient lliure de tabac. Tots els edificis dins del recinte sanitari i els mitjans de transport del centre són completament lliures de tabac i han d’estar degudament senyalitzats com a espais lliures de fum de tabac, de cigarretes electròniques i d’altres aparells similars en compliment de la llei 42/2010 de recinte sanitari sense fum. Es disposa també d’un procediment que permet registrar tots els incidents i gestionar tots els incompliments.
 6. Lloc de treball saludable. El centre sanitari té un programa integral de promoció de la salut als llocs de treball. Les polítiques del centre sanitari descriuen el rol proactiu i exemplar del personal en la implementació i el recolzament d’aquests compromisos al lloc de treball. Els professionals també tenen accés als recursos per deixar de fumar i disposen d’una consulta de deshabituació.
 7. Compromís amb la comunitat. El centre sanitari treballa amb els representants de la comunitat i d’altres organitzacions per promoure i contribuir amb activitats sense tabac a nivell nacional i internacional, així com per fer front a les necessitats de col·lectius específics (dones, adolescents, immigrants, població desfavorida i altres grups culturals). El centre comparteix les seves millors pràctiques en el desenvolupament i l’aplicació de les polítiques sense tabac i promou la celebració de la Setmana i del Dia Mundial sense Tabac (31 de maig).
 8. Avaluació. Existeix un procediment intern per revisar l’aplicació dels estàndards com a mínim un cop l’any, mitjançant l’eina d’avaluació “Self-Audit Questionnaire” que permet quantificar i avaluar la capacitat d’implementació de cada compromís i les activitats vinculades. La informació recollida s’utilitza per millorar la implementació de la política i definir el pla d’acció anual.

Beneficis de ser un Hospital sense fum

 • Usuaris i treballadors comparteixen una cultura sanitària lliure de tabac.
 • Usuaris i treballadors disposen de recursos i ajuda per deixar de fumar.
 • Usuaris i treballadors gaudeixen d’una estada saludable i segura, evitant la contaminació per fum ambiental de tabac (FAT) en tot el recinte sanitari i reduint el risc d’incendis.

Activitats periòdiques

 1. Planificació, promoció i desenvolupament, seguiment i avaluació de les  activitats i compromisos establerts,
 • Consulta de deshabituació per a pacients, familiars i treballadors.
 • Senyalització i vigilància del compliment d’espais i transport intern sense fum.
 • Realització de l’enquesta de prevalença de tabac entre els professionals.
 • Informació, formació i capacitació dels professionals en abordatge del tabaquisme.
 • Celebració de la Setmana sense Fum / Dia Mundial sense Tabac.
 • Sessions informatives-formatives als professionals en polítiques de control de tabac
 1. Reunions informatives i de seguiment amb els col·lectius professionals i amb les empreses externes implicades per l’avaluació del desenvolupament dels compromisos establerts.
 2. Un cop l’any els membres del comitè promotor duen a terme la revisió i avaluació de les activitats i compromisos a través de  la complimentació del Qüestionari d’Autoavaluació (Self-Audit Questionnaire) que permet avaluar el desenvolupament i compliment del Projecte.
 3. Activitats puntuals de reforç de la conscienciació dels professionals com ara tallers psicoeducatius, concursos, exposicions, activitats lúdiques, etc.
 4. Activitats d’informació i sensibilització amb entitats de la comunitat en prevenció i control del tabaquisme i promoció d’hàbits saludables.