Consum de tabac en estudiants d’infermeria a CatalunyaAntecedents 
Les infermeres poden exercir un canvi significatiu en reduir la morbimortalitat relacionada amb el tabac mitjançant la provisió del consell expert per deixar de fumar en la seva pràctica assistencial. Degut a l’important paper educatiu de les infermeres en el control del tabaquisme, el currículum del Grau Universitari d’Infermeria hauria de comptar amb continguts sobre les intervencions per deixar de fumar. Alguns estudis previs han avaluat el consum de tabac i els coneixements en tabaquisme d’aquest col·lectiu, no obstant aquests estudis s’ha realitzat en centres universitaris únics.

Objectiu general
Analitzar la prevalença de consum de tabac dels estudiants del Grau Universitari d’Infermeria i descriure els determinants, patró de consum i intenció de deixar de fumar. Identificar els coneixements rebuts i adquirits dels estudiants d’infermeria en el tractament del tabaquisme.

Metodologia 
Estudi multicèntric transversal de prevalença mitjançant enquesta. S’utilitzarà un qüestionari autocomplementat i anònim, que es passarà a les classes troncals del grau. La població a estudi són estudiants del grau d’infermeria dels quatre cursos d’infermeria de les 17 Escoles Universitàries d’Infermeria de Catalunya. S’utilitzarà un qüestionari auto-reportat que recollirà informació sòcio-demogràfica i del consum de tabac. Als fumadors se’ls preguntarà sobre el consum i la seva intenció de deixar de fumar. A tots els estudiants se’ls preguntarà si han rebut formació en tabaquisme i quins coneixements tenen. A més s’explorarà la seva actitud en relació a la normativa actual del consum de tabac als hospitals i a les universitats i la seva percepció del rol modèlic d’infermeria.

Durada
Setembre 2014- Novembre 2016.

Finançament
Estudi finançat pel Consell de Col·legis d’Infermers i Infermeres de Catalunya (11.844,72 €).

Equip investigador

 • Cristina Martínez (Inv. Principal, ICO-IDIBELL)
 • Marcela Fu (ICO-IDIBELL)
 • Antoni Baena (ICO-IDIBELL)
 • Mercè Margalef (ICO)
 • Isabel Nerin (Universidad de Zaragoza)
 • Guadalupe Ortega (Departament de Salut. Generalitat de Catalunya)
 • Albert Bueno (Representant en tabaquisme del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona )
 • Antonio López (Representant en tabaquisme del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona)
 • Miquel Jové (Representant en tabaquisme del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida)
 • Julia Mena (Representant en tabaquisme del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona)
 • Cristina Monforte (Universitat Internacional de Catalunya)
Principals resultats obtinguts (en treball de camp)

Informe Global

Notícies en premsa


Si no tens accés a algún dels documents anteriors contacta amb nosaltres

Contactar