E_THIF: Estudi multicèntric d’avaluació del consum de tabac i nivell d’implementació de les intevencions per deixar de fumar als hospitalsObjectius
Analitzar la prevalença del consum de tabac entre els pacients ingressats als hospitals catalans i descriure els determinants i el patró de consum dels fumadors, a més de descriure el nivell d’implementació de les intervencions per deixar de fumar  als hospitals d’acord al model proposat per l’OMS de les 5As.

Disseny
Estudi multicèntric transversal de prevalença.

Àmbit de l’estudi
Hospitals públics membres de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum.

Subjectes de l’estudi
Mostra representativa de les persones adultes (≥18 anys) ingressades als hospitals públics catalans de l’any 2014 calculada tenint en compte una prevalença esperada del 35% i un nivell de confiança α=0,05 i una precisió de +/-3% (0,03) (n=1.888).

Variables i recollida de dades
Entrevista personal estructurada mitjançant qüestionari amb entrevistador sobre informació sociodemogràfica, perfil de consum de tabac abans de l’ingrés (no fumador, exfumador, fumador ocasional o diari) i durant l’ingrés (fumador actiu, abstinent). A tots els fumadors se’ls preguntarà sobre el seu patró de consum de tabac (número de cigarretes dia, Test de Fagerström, etc) i se’ls mesurarà el monòxid de carboni espirat per validar la seva abstinència.

Anàlisi de dades
Es calcularà la prevalença del consum de tabac general i per variables independents. Es calcularà la relació entre aquestes variables i fumar mitjançant regressió logística multivariant. També s’estimarà la freqüència de la intervenció per deixar de fumar per tipus d’hospital i com l’abstinència dels pacients durant la hospitalització està relacionada amb els centres mitjançant models d’anàlisi multinivell.

Durada
Gener 2013- Gener 2016.

Finançament
GB Estudi per Col·legi Oficial d’infermeria de Barcelona 6.050 €.

Equip investigador

 • Cristina Martínez(ICO-IDIBELL)
 • Esteve Fernández (ICO-IDIBELL)
 • Anna Ricobene (ICO-IDIBELL)
 • Montse Puig (ICO-IDIBELL)
 • Paz Fernández
 • Sandra Cabrera
 • Javier Montes
 • Cecilia Brando
 • Jordi Galimany
 • Pilar Fuster
 • Joan Estrada
 • Carmen Moreno
 • Ana Falcó
 • Rosa Sunyer
 • Anna Capasda
Principals resultats obtinguts (en fase d’anàlisi de dades)
Pòster: VI Jornada de la Societat Catalana Atenció i Tractament del consum de Tabac