Back Members
Estudis de Filologia Hispànica a la Universitat de Barcelona (UB) i Màster de Secretariat Executiu, Barcelona 2004. Treballa en la gestió administrativa tècnica des de l’any 1995 a l’ICO inicialment en el Programa de Prevenció del Càncer, i ha participat en diversos projectes de la Direcció del Coneixement i de la Direcció d’Estratègia i Projectes en l’edició de procediments tècnics i assistencials i, activitats per a la millora de qualitat de vida dels pacients. Actualment assumeix la secretaria tècnica de la Direcció d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer i de la Unitat de Control de Tabac.

Des de l’any 2014, treballa com gestora de projectes de la Unitat de Control de Tabac i, amb responsabilitat tècnica, coordina el desenvolupament del programa institucional “Hospital Duran i Reynals sense Fum”.  Col·labora en la coordinació de la ”Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum” i gestiona el Programa de formació continuada en tabaquisme.

En la responsabilitat de la secretària tècnica de la Direcció d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer (DEPC), participa i duu a terme el seguiment dels compromisos vinculats.

Interlocutora amb ajuntaments i entitats de la comunitat, coordina l’organització d’activitats informatives i divulgatives de la DEPC i encàrrecs institucionals sobre la prevenció del càncer i promoció de la salut dirigides a la població, així com l’edició de material educatiu. Treballa, també, amb entitats socials en actes solidaris en la lluita contra el càncer.

Ha presentat comunicacions a congressos i jornades i participat en publicacions.

A nivell internacional, col·labora en l’organització de les activitats científiques i divulgatives del Centre Col·laborador de l’OMS en tabaquisme.

La seva contribució a l’activitat de recerca del personal administratiu sanitari, i com a membre de la Junta Nacional de l’Asociación Española de Secretariado Médico y Administrativos de la Salud (AESMAS, 2006-), ha estat promocionar l’assistència a congressos i jornades científics. Ha estat membre dels comitès organitzatius i presidit el comitè científic en diverses ocasions.

En quant a la professionalització del col·lectiu administratiu, ha col·laborat en la definició del títol de Técnico Superior de Documentación y Administración Sanitaria, i ha editat material formatiu per al grup Deusto.

A nivell internacional, va participar en el projecte EURO-AST sobre la qualificació tècnica del secretariat com a membre nacional de l’organització EUMA (European Management Assistant Association, 2006-2010).