Aprenentatge virtual per ajudar a deixar de fumar entre estudiants sanitaris


Antecedents:

El consum de tabac és un greu problema per a la salut pública, responsable de gairebé 700.000 morts anuals a Europa. Malgrat aquestes xifres, encara el 28% dels adults europeus són fumadors amb el consegüent risc de mantenir i fins i tot augmentar la càrrega de malalties relacionades amb el tabac en el vell continent. El tractament de la dependència del tabac és efectiu i està recolzat per una sòlida evidència. Els professionals de la salut juguen un paper vital en ajudar els fumadors a deixar de fumar, ja que el coneixement i les habilitats per a ajuda a deixar són un contingut multidisciplinari que tots els professionals de la salut haurien d’aprendre durant els seus anys de formació. Així és esperable que els estudiants de professions sanitàries adquireixin el coneixement i les habilitats necessàries per tractar la dependència del tabac i reduir la càrrega de les malalties relacionades amb el tabac.

No obstant això, les intervencions pera deixar de fumar segueixen sent insuficients. Una de les raons és la manca de programes de capacitació sobre com ajudar els fumadors a durant la formació acadèmica universitària. Per tant, fins ara, els coneixements, habilitats i competències per aprendre ajudar a deixar de fumar s’han ofert als professionals de la salut com a part del seu desenvolupament professional continuat.

Objectiu:

El projecte INSTrUCT vol desenvolupar, provar i difondre un recurs obert per deixar de fumar disponible per a totes les escoles d’educació superior d’atenció sanitària a Europa.

Mètodes:

El INSTrUCT serà dissenyat per ensenyar els coneixements, habilitats i competències necessaris que tots els professionals de la salut han d’aprendre abans de treballar en un entorn clínic. El programa incorporarà pedagogies i mètodes innovadors que donaran suport no només als alumnes sinó també als educadors. El programa és un recurs educatiu obert (REA) compost per:

 • Un curs en línia amb vídeos,
 • Una àrea de simulació virtual i
 • Una guia d’implementació per a docents.

Degut a que les infermeres són el grup més nombrós, primer desenvoluparem i avaluarem INSTrUCT entre estudiants d’infermeria de sis escoles d’infermeria de quatre països europeus (Bèlgica, Regne Unit, Espanya i Portugal). S’espera que 180-240 estudiants utilitzin aquest recursos educatiu abans de ser ofert de forma oberta a la resta d’universitats i disciplines.

Finançament: ERASMUS + (EU funded project) 360.596€,

Equip investigador

 • Institut Català d’Oncologia (Coordinator): Cristina Martínez (PI), Esteve Fernández, Assumpta Company, Montse Ballbè, Laura Anton, Ariadna Feliu, Mercè Margalef i Olga Romero
 • Universitat de Barcelona: Montse Puig-Llobet, Maria Teresa Lluch, Carmen Moreno i Raúl Sancho
 • Universitat de Lleida: Jordi Vilaplana, Judith Roca
 • Universidad de Navarra: Miren Idoia Pardavila, Navidad Canga, Hildegart González i María Pueyo
 • King’s College London: Maria Duaso
 • Erasmushogeschool Brussel: Sandra Tricas-Sauras
 • Université Libre de Bruxelles: Sandra Tricas-Sauras
 • Escola Superior de Enfermagem de Coimbra: Tereza Barroso i Isabel Marquez