A començaments d’estiu s’ha celebrat una reunió amb professionals de les Unitats Endoscòpiques del Cribratge de Càncer Colorectal (Oficina Tècnica ICO). S’han presentat les dades d’avaluació del cribratge per unitat endoscòpica: indicadors del procés de confirmació diagnòstica, on s’observa una gran variabilitat, i indicadors d’impacte a curt termini (taxes de detecció d’adenomes d’alt risc i càncer colorectal).

La Dra. Carmen Vidal en un moment de la reunió

S’ha proposat la creació d’un grup assessor per identificar els camps d’informació mínims i necessaris per a calcular indicadors de qualitat del procés de confirmació diagnòstica i detectar quines modificacions essencials s’haurien de fer a l’aplicació informàtica del cribratge; també amb la creació del grup es pretén protocol·litzar aspectes clínics de la colonoscòpia de cribratge de forma consensuada amb totes les unitats que participen en el programa de cribratge; i com a darreres estratègies d’aquest futur grup assessor estaria establir indicadors que permetin detectar àrees de millora i fomentar la formació contínua en cribratge.

No Comment

Comments are closed.