Recentment, s’han avaluat les competències de 29 Tècnics de Radiologia de les unitats de diagnòstic per la imatge del Programa de Cribratge de Costa Ponent i Barcelonès Nord i Maresme, abans i després de la realització d’un curs teòric-pràctic organitzat per l’oficina tècnica de l’ICO. La finalitat del curs era facilitar eines als tècnics en radiologia per tal de garantir uns estàndards de qualitat en la seva tasca professional diària.

Arran del curs s’ha observat una millora significativa de la qualitat de les mamografies.

L’ avaluació del curs s’ha realitzat utilitzant el sistema PGMI (Perfect, Good, Moderate, Inadequate) del Servei Nacional de Salut del Regne Unit. Consisteix en una llista de criteris d’avaluació per les projeccions lateroobliqua (OML) i cràniocaudal (CC) que permeten una classificació de les projeccions P,G,M,I en funció d’aquests criteris.

Abans d’iniciar-se el curs, el 14,3% de les projeccions OML presentaven una qualitat perfecta i després de la formació aquest percentatge ha millorat fins arribar al 29,8%.

Imatge de d’una mamografia

No Comment

Comments are closed.