Des de Febrer de 2018, infermera de projectes en la Unitat de Control de Tabac, donant suport en diferents estudis i projectes. Com infermera a la consulta de tabaquisme realitza les interconsultes de planta i col·labora en la citació i seguiment dels pacients. Dóna suport a la realització de tallers sobre promoció de la salut, […]

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona (UB, 1990) i en Infermeria Oncològica (UB-ICO, 2004).  Treballa com a infermera a l’ICO des de l’any 1991, primer al Servei d’Onco-hematología, i des de l’any 2009 amb plena dedicació a la consulta de tabaquisme de la Unitat de Control del Tabac. Com a infermera, s’encarrega de […]