La Unitat de Control del Tabac, de l’Institut Català d’Oncologia, està duent a terme un estudi de validació d’una escala que mesura els Coneixements, Actituds i Pràctiques (KAP) en professionals de l’àmbit de les drogodependències en cessació tabàquica. Aquest estudi forma part del projecte ACT_ATAC, finançat pel FIS, que té com a objectiu principal identificar els predictors associats a l’abandonament de consum de tabac en persones en tractament per alcohol i/o cànnabis.

L’escala KAP és un instrument dissenyat per identificar factors que faciliten o impedeixen als professionals oferir ajuda a deixar de fumar a pacients en tractament per abús de substàncies. L’objectiu principal d’aquest estudi és analitzar les propietats psicomètriques de la versió en castellà de l’escala KAP. Per poder-lo dur a terme, es demanarà a clínics de l’àmbit de les drogodependències que responguin l’escala en dos ocasions, una inicial i l’altre després d’una setmana. D’aquesta forma es mesurarà la consistència en les respostes i l’estabilitat dels resultats.

Aquest estudi ha estat aprovat pel Comitè d’Ètica de l’Hospital Universitari de Bellvitge (REF: PR042/23). El treball de camp s’iniciarà al setembre de 2023. S’espera aconseguir una participació de 225 professionals clínics que treballin a l’àmbit de les drogodependències.

La finalització d’aquest estudi permetrà disposar d’una eina validada que permeti avaluar les intervencions dirigides a deixar de fumar en persones amb trastorn per abús de substàncies. Atès que el consum de tabac és una de les principals causes de malalties i mort prematures, especialment en persones amb trastorn per abús de substàncies, comptar amb una eina validada per avaluar aquesta prestació és de gran importància. A més, l’anàlisi de les propietats psicomètriques de l’escala permetrà realitzar la tesi doctoral al Sr. Pablo Bautista (investigador predoctoral de la UCT i la UB) la qual està dirigida per la Dra. Cristina Martínez i la Dra. Montse Puig.

Survey Items and Response Codes in Practice, Knowledge, Barrier, Attitude, and Efficacy Scales

No Comment

Comments are closed.