dCot3

Què és l’estudi dCOT3?
És la tercera fase de l’estudi dCOT, que permetrà avaluar l’impacte de la legislació espanyola sobre el control del tabaquisme en el consum de tabac i en l’exposició al fum ambiental del tabac a la població de Barcelona. Per a això, ens tornarem a posar en contacte amb els participants de l’estudi dCOT realitzat els anys 2004-2005.

Qui realitza l’estudi?
L’Institut Català d’Oncologia (ICO) / Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge, juntament amb l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Com s’aconsegueix la informació?
S’ha revisat i actualitzat el qüestionari i es tornarà a recollir una mostra de saliva i una mostra d’orina dels participants dels anys 2004-2005. Així es podran actualitzar les dades de consum de tabac i exposició passiva al tabac i veure les variacions en els nivells de cotinina.

Què és la cotinina?
Al cos, la nicotina es transforma en cotinina. La cotinina està a l’organisme de les persones fumadores i exposades al fum del tabac de forma passiva. La cotinina és detectable a la saliva, l’orina i la sang. Els nivells de cotinina determinen de manera fiable el grau d’exposició que una persona té al tabac i al fum del tabac.

Nivells de cotinina a la saliva de la població general de Barcelona
dcot2.001

Com es realitza la selecció de participants?
Els participants d’aquest nou estudi seran les mateixes persones participants en l’estudi dCOT que en el seu moment van accedir a participar en noves fases. El nombre total de participants previst és de 1.161.

Com sabré que he estat seleccionat/da?
En primer lloc, rebrà una carta signada per l’investigador principal del projecte (Dr Jose M Martínez-Sánchez) i l’investigador principal del primer estudi dCOT (Dr. Esteve Fernández), en la que també rebrà els principals resultats de l’estudi dCOT i els seus propis resultats.És possible que pugui ser contactat telefònicament.
Posteriorment, un/a entrevistador/a acreditat/da el visitarà al seu domicili per a la realització de l’enquesta i la recollida de saliva i orina.

Qui vindrà a entrevistar?
S’ha contractat a l’Institut DYM per a la realització de les entrevistes i la presa de mostres. L’entrevista serà realitzada per un/a enquestador/a degudament acreditat/da per l’Institut Català d’Oncologia i DYM.

Podré conèixer els resultats de l’estudi?
Un cop finalitzat l’estudi, els participants rebran per correu els resultats de l’anàlisi de cotinina en saliva i orina, així com els principals resultats globals d’aquesta investigació.

Es pot renunciar a participar?
La participació en aquest estudi és voluntària però la seva participació (tant si fuma com si no) és molt important. La seva col·laboració és essencial per continuar avançant en el coneixement dels factors relacionats amb el tabaquisme i així millorar la salut de la població. Pel fet que vostè va participar fa 8 anys en el primer estudi dCOT, tan sols vostè pot aportar la informació actualitzada, sense possibilitat que pugui ser substituït per una altra persona. Per això, li agrairíem la seva col·laboració.

Com es respecta la privadesa?
Tota la informació que faciliten els participants és totalment confidencial. Les respostes es registren en un fitxer on no apareix ni el nom ni l’adreça de la persona entrevistada, tan sols el codi assignat a cada participant. Les dades personals es mantindran sempre protegides i separades, tal com estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els resultats de l’estudi es presentaran en relació a tots els participants, sense informació que pugui servir per identificar un participant concret.