Seguiment d’una cohort d’estudiants d’infermeria a Catalunya


Introducció: Les infermeres poden exercir un canvi significatiu en reduir la morbimortalitat relacionada amb el tabac. No obstant, el seu consum de tabac i nivell de coneixements incideixen de forma important en la seva pràctica clínica diària. Durant l’any 2015-16 es va portar a terme l’estudi ECTEC (Estudio de Consumo de Tabaco en Estudiantes del Grado Universitario en Enfermería en Cataluña) per analitzar la prevalença de consum en aquest col·lectiu. En l’actualitat es desconeixen els canvis que es poden haver produït en les variables estudiades. Por aquest motiu es planteja el següent objectiu.

Objetiu general: Avaluar els canvis en el consum de productes del tabac, cigarreta electrònica i cànnabis, en el nivell de coneixements i intervencions per deixar de fumar, actitud cap el tabaquisme i formació rebuda en una cohort d’estudiants d’infermeria (any de participació 2015-16).

Metodologia: Estudi de cohorts (seguiment de les participants del estudi ECTEC). Els subjectes del estudi són totes les participants del estudi, composat per estudiants del Grau d’Infermeria de les 15 Escoles Universitàries d’Infermeria de Catalunya durant el curs 2015-2016 que disposen de correus accessibles en el moment del contacte (n= 3.709). S’utilitzarà un qüestionari estructurat online en el que s’analitzarà: el consum de productes de tabac, cigarreta electrònica i cànnabis, coneixements sobre el tabaquisme, actitud cap el tabaquisme com a problema sanitari i formació rebuda durant el grau d’infermeria. S’estudiarà la relació entre les variables estudiades i el seu interval de confiança al 95%. S’estudiaran els canvis en el consum entre l’enquesta basal (2015-16) i el seguiment (2018) i els seus determinants mitjançant models de riscos proporcionals de Cox.

Equip investigador