Investigadors de la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia-Universitat de Barcelona han publicat resultats sobre les transicions en el consum de productes de tabac en una cohort d’estudiants d’infermeria de Catalunya a la revista “Journal of Advanced Nursing”. Aquest estudi, finançat pel Consell de Col·legis d’Infermeres de Catalunya, va comptar amb 4.381 participants a l’estudi inicial (2015-2016), dels quals es van seguir a 1.097 (25%) a l’estudi de seguiment (2018-19), i s’han pogut analitzar 1.085 enquestes (24%). La proporció de fumadors va disminuir de 29,7% a 23,6%, la d’exfumadors va augmentar de 13,1% a 19,4% i la de mai fumadors es va mantenir estable (aproximadament 57%). Del total de fumadors en l’estudi inicial, 28,3% van deixar de fumar en el seguiment, essent els fumadors ocasionals els que van presentar major probabilitat d’abandonament. Del total de mai fumadors, 4,6% van iniciar-se en el consum de tabac. Finalment, del total d’exfumadors, 23,3% van recaure. Aquest estudi mostra la necessitat d’implementar estratègies de prevenció i cessació tabàquica en els/les estudiants d’infermeria, donat el seu rol clau en el control del tabaquisme en el seu futur professional com a infermers/es.

Laroussy K, Castellano Y, Fu M, Baena A, Feliu A, Peruga A, Margalef M, Aldazabal J, Tigova O, Galimany J, Puig M, Moreno C, Bueno A, López A, Roca J, Saura J, Fernández E, Martínez C. Transitions in smoking status in nursing students: A prospective longitudinal study. J Adv Nurs. 2023 Mar. 00 (1-17). http://doi.org/10.1111/jan.15665

Referència del treball publicat

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.15665

Article

Seguiment d’una cohort d’estudiants d’infermeria a Catalunya | Unitat de Control del Tabac (icoprevencio.cat)

Estudi ECTEC-S

No Comment

Comments are closed.