Aquesta setmana, la Unitat de Control del Tabac està organitzant la reunió d’inici del projecte PIECES, un ambiciós projecte finançat per la Unió Europea en les seves convocatòries Horizon, sobre Ciència de la Implementació destinat a implementar Intervencions de Prevenció del Càncer.

Aquesta iniciativa innovadora té com a objectiu desenvolupar, avaluar i difondre un marc metodològic d’implementació específic per al càncer conegut com a Eina d’Implementació Integrada de Prevenció Primària del Càncer (PCP-IT per les seves sigles en anglès) en 6 factors de risc modificables del càncer: tabac, alcohol, exposició solar, virus del papil·loma humà, nutrició i activitat física.

La reunió s’està duent a terme els dies 22 i 23 de juny a Barcelona i està dirigida pel Dr. Esteve Fernández (coordinador del projecte) i la Dra. Cristina Martínez (coordinadora científica), juntament amb la Clara Mercader (gestora de projecte). El projecte PIECES reuneix un consorci de 15 membres de diversos països amb antecedents socioculturals diferents. Aquests països compten amb una població combinada de fins a 77,7 milions d’habitants.

El projecte, finançat amb més de 7,7 milions d’euros, ofereix un laboratori naturalista ideal per estudiar i millorar l’ampliació i la implementació de programes de PCP. L’objectiu principal del projecte és proporcionar un procés sistemàtic basat en evidència a través d’una eina digital que faciliti la identificació, selecció i adaptació de programes de PCP, així com el desenvolupament d’estratègies d’implementació basades en evidència que abordin les barreres i limitacions locals. L’eina proporcionarà un repositori integral de programes de PCP, juntament amb materials orientats a adaptar aquests programes a les necessitats i limitacions culturals locals dels futurs implementadors.

Per tal de garantir l’èxit del projecte, es durà a terme un estudi comparatiu de casos en múltiples llocs per avaluar i optimitzar els resultats de la implementació. A més, es realitzarà una avaluació realista en profunditat que emprarà diverses teories sociològiques per proporcionar informació sobre els processos mitjançant els quals s’aconsegueixen aquests resultats.

Atès l’elevada i creixent càrrega global de càncer, la implementació de programes efectius de prevenció primària del càncer és crucial. No obstant això, molts programes basats en evidència que han demostrat efectivitat en entorns controlats solen enfrontar dificultats quan s’implementen en entorns del món real.

El projecte PIECES busca superar aquests reptes i obrir el camí per a intervencions exitoses de prevenció del càncer a escala global. L’ICO espera amb expectació els resultats i l’impacte del projecte PIECES, ja que té el potencial de revolucionar els esforços de prevenció del càncer i millorar els resultats de salut pública a nivell europeu.

No Comment

Comments are closed.