La Unitat de Control del Tabac va participar activament a la Conferència SRNT-E 2023 (The Society for Research on Nicotine & Tobacco – Europe), celebrada a Londres de l’11 al 13 de setembre. Aquests tres dies han estat plens de simposis, xerrades, pòsters i debats centrats en la investigació sobre la nicotina i el tabac.

En aquest congrés es van presentar resultats sobre el paper de la cigarreta electrònica en la cessació tabàquica mitjançant una metaanàlisi que mostra la seva efectivitat per deixar de fumar. Aquestes troballes han intensificat el debat sobre les cigarretes electròniques i han polaritzat encara més les opinions dins de la comunitat científica. Algunes persones consideren les cigarretes electròniques com una possible solució per ajudar a deixar de fumar cigarretes de combustió, mentre que d’altres les veuen com una nova amenaça que pot mantenir i propagar l’addició a la nicotina a nivell poblacional. Aquest debat ha generat diverses visions que han donat lloc a la posada en marxa de diferents estratègies per la seva regulació i control, tant a nivell científic com per part de les agències nacionals de salut pública.

D’altra banda, s’ha fet un fort èmfasis en l’abordatge del tabaquisme en poblacions especials vulnerables, com són les persones sense llar o les persones que pateixen malalties com la SIDA o malalties mentals, entre d’altres. Sovint, aquestes poblacions presenten taxes de consum de tabac més elevades.

Més enllà de la recerca centrada en les cigarretes electròniques, la Unitat de Control del Tabac va estat representada per tres dels seus membres, les quals van assistir i presentar diversos treballs, incloent dues presentacions en forma de pòster i una en format oral.

La Dra. Montse Ballbè va presentar els resultats del projecte TCAT-sm, que analitza l’impacte de la llei espanyola del tabac en la millora de la qualitat de l’aire de les unitats de salut mental de Catalunya. Aquest estudi analitza objectivament l’exposició passiva al fum ambiental del tabac en els dispositius de salut mental abans i després de la prohibició del consum de tabac dins d’aquestes unitats, evitant, així, el risc incrementat per aquesta causa en la mortalitat a llarg termini dels pacients i dels professionals.

Fruit del mateix estudi, la Sra. Laura Antón va presentar en comunicació oral les diferències en el patró de consum de tabac entre pacients i professionals de les unitats de salut mental en els últims 10 anys, comparant la situació abans i després de la llei de regulació del consum de tabac en aquestes unitats. L’estudi també va incloure l’opinió dels caps d’aquests dispositius sobre el grau d’implementació de les polítiques de control del tabac en els seus centres.

Finalment, la Dra. Cristina Martínez va presentar resultats del projecte educatiu INSTrUCT, que es va provar en set universitats de quatre països europeus. La formació dissenyada, que consta de mòduls interactius, vídeos i simulació virtual, ha demostrat que el 86% dels alumnes adquireixen la competència teòrica i pràctica per oferir ajuda per deixar de fumar.

A més dels aspectes científics, no podem oblidar que aquesta ha estat la primera conferència presencial del congrés SRNT-E després de la pandèmia. Hi havia una gran expectació i moltes ganes d’intercanviar coneixements, retrobar col·legues i conèixer-ne de nous, tant per part d’organitzadors com dels assistents.

No Comment

Comments are closed.