Tres estudiants predoctorals de la UCT: Kenza Laroussy, Judith Saura i Ayaka Teshima, van participar al dia del doctorant organitzat per l’IDIBELL el 10 de novembre. La Kenza va realitzar una presentació oral, mentre que la Judith i l’Ayaka van presentar pòsters durant la conferència. Tots aquests projectes de recerca es van desenvolupar amb el suport de l’equip de la UTC i alguns investigadors experts associats al camp.

En la presentació, la Kenza va descriure les transicions en el consum de tabac entre els fumadors d’una cohort d’estudiants d’infermeria de Catalunya entre l’estudi basal i el seguiment, resultats que formen part de l’estudi ECTEC-S. Durant el temps de seguiment els estudiants d’infermeria van experimentar diverses transicions en el patró de consum de tabac, canvi de la freqüència de consum i tipus, quantitat de cigarretes consumides per dia, combinació de productes de tabac o cessació del consum. Aquells participants que, a l’estudi basal, eren fumadors ocasionals i consumien diversos productes de tabac alhora van mostrar més canvis en el seu patró de consum, incrementant o disminuint el consum. Els resultats ressalten la necessitat urgent d’implementar mesures de prevenció i control del tabaquisme per reduir l’ús dels productes convencionals com els més nous entre els estudiants d’infermeria. La presentació de la Judith va descriure “el procés de co-disseny d’una aplicació web gamificada per monitoritzar el consum de cànnabis i tabac”. Aquest estudi forma part de la seva tesi doctoral, DuCATA_GAM-CaT, amb l’objectiu de descriure el procés de co-creació d’una aplicació web per seguir els patrons de consum de cànnabis i tabac i la síndrome d’abstinència entre els usuaris de cànnabis que assisteixen a centres d’atenció i seguiment de les drogodependències per deixar o reduir el consum de cànnabis.

La presentació de l’Ayaka va abordar “L’elaboració d’indicadors d’ús de tabac i nicotina a les enquestes de l’Eurobaròmetre al llarg de tres dècades”. Aquesta investigació, està emmarcada a la seva tesi doctoral, l’objectiu de l’estudi va ser identificar canvis als indicadors relacionats amb el tabac i la nicotina i avaluar els indicadors seleccionats al llarg del temps mitjançant el mapeig sistemàtic de les preguntes utilitzades a les enquestes de l’Eurobaròmetre. La investigació va revelar múltiples variacions en els indicadors disponibles relacionats amb el tabac i la nicotina, així com en la formulació de preguntes al llarg de les darreres tres dècades. Per tant, les comparacions de la càrrega de tabaquisme al llarg del temps utilitzant les enquestes de l’Eurobaròmetre són desafiadores. En resum, la re-avaluació del qüestionari de l’Eurobaròmetre hauria d’equilibrar la comparabilitat amb enquestes passades i la capacitat de captura informació rellevant sobre els nous productes de tabac.

La participació en aquest dia del doctorant ha proporcionar una valuosa inspiració a les particiaptns través de les interaccions amb altres estudiants de diverses disciplines i ha ajudat a millorar les habilitats en la comunicació científica. L’equip de la UTC dona suport a seves investigadores en formació a desenvolupar-se professionalment mitjançant el suport en la participació d’actes formatius com el Ph.D Day.

No Comment

Comments are closed.